• Фејсбук
  • линкедин
  • Инстаграм
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Вертикален уред за заштита на микрокомпјутер

  • Вертикален уред за заштита на микрокомпјутер

    Вертикален уред за заштита на микрокомпјутер

    Овој микрокомпјутер сеопфатен уред за заштита и контрола е погоден за енергетски мрежи од 35 KV и пониски, и обезбедува функции за заштита, контрола, мерење и следење за далноводи, трансформатори, кондензатори, мотори и друга главна опрема.