• Фејсбук
  • линкедин
  • Инстаграм
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Огнена моќ домаќин

  • Огнена моќ домаќин

    Огнена моќ домаќин

    Преглед Домаќинот за следење на статусот на напојувањето со противпожарна опрема е истражуван и развиен според националниот стандард „Систем за следење на напојувањето со противпожарна опрема“ и специјално се користи за следење во реално време на статусот на напојувањето на противпожарната опрема.Мониторингот на статусот на напојувањето на опремата за пожар, сензорот за напонски сигнал и сензорот за струја формираат систем за следење на напојувањето со пожарна опрема, кој може да го следи работниот статус на напојувањето на противпожарната опрема...