• Фејсбук
  • линкедин
  • Инстаграм
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Интелигентен уред за одвлажнување Интелигентен уред за пумпање масло Мини

  • Интелигентен уред за одвлажнување Интелигентен уред за пумпање масло Мини

    Интелигентен уред за одвлажнување Интелигентен уред за пумпање масло Мини

    Преглед Интелигентен уред за одвлажнување е употреба на режим на одвлажнување со полупроводнички ладење, влажен воздух во затворен простор под дејство на воздушниот канал за одвлажнување за вдишување на вентилаторот, водената пареа во воздухот преку полупроводничкиот механизам за ладење кондензирана во вода, а потоа преку Водечка цевка низ кабинетот, може да постигне добар ефект на одвлажнување.Кога нема рачна отворена функција за одвлажнување: кога влажноста на околината е поголема...