• Фејсбук
  • линкедин
  • Инстаграм
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Интелигентен уред за одвлажнување Интелигентен уред за пумпање масло Конвенционален

  • Интелигентен уред за одвлажнување Интелигентен уред за пумпање масло Конвенционален

    Интелигентен уред за одвлажнување Интелигентен уред за пумпање масло Конвенционален

    Резиме Интелигентен уред за одвлажнување е употреба на режим на одвлажнување со полупроводнички ладење, затворен простор на влажниот воздух во вентилаторот под дејство на вентилаторот, воздушна водена пареа преку механизмот за ладење на полупроводникот по кондензирањето во вода, а потоа елиминирање на кабинетот преку Водечката цевка, може да постигне добар ефект на одвлажнување.Тип на ладење: F01 е поставен на 0. Во меѓувреме, уредот за одвлажнување автоматски се вклучува кога амбиенталната влажност...