• Фејсбук
  • линкедин
  • Инстаграм
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Сертификат

сертификат 1
сертификат2
Сертификат 1

Сертификат за трговска марка

Сертификат 2

Сертификација за систем за управување со квалитет ISO9001 (кинески)

Сертификат 3

Сертификација за систем за управување со квалитет ISO9001 (англиски)

Сертификат 4

Мултифункционален инструмент (патент за корисен модел)

Сертификат 5

Дигитален амперметар (патент за корисен модел)

Сертификат 6

Дигитален волтметар (патент за корисен модел)

Сертификат 7

Контролор за температура и влажност (патент за корисен модел)

Сертификат 8

Уред за контрола на состојбата на префрлување (патент за корисен модел)

Сертификат 9

Електричен инструмент со повеќе енергија (патент за изглед)

Сертификат 10

Контролор за температура и влажност (патент за изглед)

Сертификат 11

Контролор за кондензација на температура (патент за изглед)

Сертификат 12

Мултифункционален мерач на електрична енергија (извештај од тестот)

Сертификат 13

Дигитален амперметар (извештај за калибрација)

Сертификат 14

Контролор за кондензација на температура (извештај за калибрација)

Сертификат 15

Префрли го контролниот уред на кабинетот (извештај за калибрација)

Сертификат 16

Мултифункционален електричен инструмент (сертификат за електричар)

Сертификат 17

Амперметар (сертификат за електричар)

Сертификат 18

Волтметар (сертификат за електричар)

Сертификат 19

Софтвер за контрола на повеќе мени (сертификат за авторски права)

Сертификат 20

Софтвер за контрола на трифазен амперметар (сертификат за авторски права)

Сертификат 21

Софтвер за контрола на контролорот за температура и влажност (сертификат за авторски права)

Сертификат 22

Tiankang мултифункционален софтвер за контрола на табели V1.0 (сертификат за авторски права)

Сертификат 23

Предавател на електрична количина (патент за корисен модел)

Сертификат 24

Мониторинг на електричен пожар (патент за корисен модел)

Сертификат 25

Интелигентен контролен уред за префрлување на кабинетот (патент за корисен модел)

Сертификат 26

Уред за заштита од кондензација на микрокомпјутер (патент за корисен модел)

Сертификат 27

Изолатор на сигнали (патент за корисен модел)

Сертификат 28

Еднофазен повеќефункционален мерач на електрична енергија (сертификат за калибрација)

Сертификат29

Еднофазен мултифункционален мерач на електрична енергија (сертификат за калибрација) - 1

Сертификат 30

Трифазен мултифункционален мерач на електрична енергија (сертификат за калибрација)

Сертификат 31

Трифазен мултифункционален мерач на електрична енергија (сертификат за калибрација) - 1

Сертификат 32

Опрема за следење на електричен пожар (извештај од тестот)

Сертификат 33

Детектор за следење на електричен пожар (извештај за откривање)

Сертификат 34

Противпожарна опрема Сензор за струја/напон за следење на напојување (извештај за тестирање)

Сертификат 35

Контролор за температура и влажност (сертификат за верификација)

1
2
3
4